Klachtenprocedure

Bent u onverhoopt erg ontevreden over de gang van zaken in de praktijk of de geleverde zorg, dan kunt u onderstaand klachtenformulier invullen en verzenden. De klachtencommissie zal uw klacht in behandeling nemen. Wij streven ernaar binnen een week contact met u op te nemen.

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)