Online contact - Patiëntenportaal

Uw-Zorg-online-app_crpd-1

Via de app “Uw Zorg Online” op uw mobiele telefoon en via de website kunt u zich als patiënt aanmelden voor toegang tot het patiëntenportaal.

Via dat portaal kunt u:

  • Zelf een afspraak maken op het spreekuur
  • Een herhaalrecept aanvragen
  • Een consult via e-mail voeren
  • Uw medisch dossier digitaal inzien

Bekijk voor meer informatie deze folder

Voor het aanmaken van een account hebben we uw e-mailadres nodig. De koppeling is persoonlijk, per mailadres is slechts 1 koppeling mogelijk! Om ermee te starten kunt u de app “Uw Zorg Online” downloaden en daarmee beginnen of u klikt hier.

Let op: Het duurt maximaal 3 werkdagen voordat het nieuwe account gekoppeld is met het systeem van het huisartsencentrum.